DzialalnoścKontakt 

 

Spółdzielnia Pracy "Urania" powstała w 1905 r. Założenie spółdzielni miało na celu dodatkowe dać zajęcie i zarobek nauczycielom Polakom. Jednym z głównych celów była możność wykorzystania pomysłów i doświadczeń uzyskanych w procesie nauczania do przygotowania i produkcji nowoczesnych pomocy naukowych i szkolnych.

Niebagatelną była sprawa podtrzymywania polskości pod zaborem rosyjskim. Spółdzielnia prowadziła zakłady w Łodzi, Kaliszu. Dembach Wielkich k/Warszawy, Cięcinie k/Żywca, Międzylesiu oraz 5 zakładów w Warszawie.

W okresie międzywojennym i pierwszych latach po II Wojnie Światowej spółdzielnia działała pod egidą Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pracownikami Spółdzielni było wielu pisarzy
i poetów, wśród nich "książę poetów" Zbigniew Herbert.
Spółdzielnia Pracy "Grupa Techniczna" została założona w 1933 r. przez absolwentów wydziału elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ten fakt wyznaczył kierunek działania spółdzielni tj. produkcja maszyn i aparatów elektrycznych oraz montaż i układanie linii napowietrznych
i kablowych.

W okresie okupacji, mimo ogromnych trudności spółdzielnia kontynuowała działalność, dając w tych ciężkich czasach pracę, a przede wszystkim szansę uniknięcia wywózki do Niemiec na roboty przymusowe. Jednocześnie pod przykrywką codziennej pracy, rozwijała się w spółdzielni szeroka działalność konspiracyjna. Lokale i oddziały organizacyjne służyły jako składy i punkty kontaktowe. Równolegle do oficjalnego, działał zarząd konspiracyjny niosąc pomoc wielu, którzy jej potrzebowali.
"Papierami" pracownika spółdzielni legitymowali się m.in. Komendant Główny Armii Krajowej - Stefan Rowecki -Grot, oraz późniejszy Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Groszkowski. Za swe zaangażowanie i patriotyczną postawę w walce z okupantem, duża część pracowników spółdzielni zapłaciła najwyższą cenę własnego życia. Należy do nich Bronisław Budkiewicz założyciel i pierwszy Prezes Zarządu. Aresztowany 25.03.1994 r. przez gestapo , zginął 14 października tego roku. Pełnił funkcję
z-cy szefa komórki "Przemysł Wojenny" podległej VI wydziałowi Komendy Głównej A.K.

W okresie przedwojennym i w czasie odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych spółdzielnia była największym polskim przedsiębiorstwem układającym i montującym linie kablowe. To właśnie wydział kablowy został upaństwowiony i utworzono Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych.

W 1978 obie spółdzielnie się połączyły a nowopowstała spółdzielnia przyjęła nazwę Zakłady Wytwórcze "Grupa Techniczna - Urania". Po 12 latach nastąpił podział i "Urania" wróciła do dawnej nazwy.